HomeMain

director-demo1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

☆ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างความผาสุกให้กับประชาชน ☆

นายมนัส เฉลยทรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

ข่าวสารจาก Facebook

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นายสถิตย์ ผลบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง#จดหมายข่าว#ประชาสัมพันธ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 “ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567” ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 ณ วัดกลาง ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง#bankhwang#ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ... See MoreSee Less
View on Facebook
ภาพบรรยากาศงานวันเด็กจัดโดยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขวาง#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง #งานวันเด็กแห่งชาติ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
3 ตุลาคม 2566อบต.บ้านขวาง มุ่งมั่นที่จะ "พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม สาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน" ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่สุด...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เข้าดำเนินการ เข้าพัฒนา ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ บริเวณ ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าและทำความสะอาด ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ระบบประปา ระบบไฟฟ้าให้ความสว่างในแต่ละพื้นที่ให้ใช้งานได้ดี ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ- เก็บขยะซอยกำนันชิด 7-11 / หมู่1ทั้งหมดทุกซอย / ห้องเช่าหลังวินมอไซค์และเส้นหลักบางส่วน- ตัดหญ้า สายหนองหม้อ...#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง#bankhwang#กระทรวงมหาดไทย#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น#องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง#อำเภอมหาราช#น้ำท่วม#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา#ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #อยุธยา ... See MoreSee Less
View on Facebook
25 กันยายน 2566อบต.บ้านขวาง มุ่งมั่นที่จะ "พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม สาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน" ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่สุด...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เข้าดำเนินการ เข้าพัฒนา ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ บริเวณ ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าและทำความสะอาด ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ระบบประปา ระบบไฟฟ้าให้ความสว่างในแต่ละพื้นที่ให้ใช้งานได้ดี ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ- ผลักดันผักตบชวาบริเวณพื้นที่ ม.4 ต.บลบ้านขวาง หน้าวัดเทพสุวรรณ- ตัดหญ้า คลอง 13 ซ้ายฝั่งสูง เก็บกวาด และในวัดกลาง- เก็บขยะเส้นหลักโพธิ์พยาท่าเรือ 7-11 วัดกลาง ตลาดนัด หมู่บ้านน้าปัญญา ปั้มป.ต.ท. ร้านCJ และวัดสุวรรณเจดีย์...#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง#bankhwang#กระทรวงมหาดไทย#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น#องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง#อำเภอมหาราช#น้ำท่วม#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา#ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #อยุธยา ... See MoreSee Less
View on Facebook
22 กันยายน 2566อบต.บ้านขวาง มุ่งมั่นที่จะ "พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม สาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน" ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่สุด...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เข้าดำเนินการ เข้าพัฒนา ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ บริเวณ ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าและทำความสะอาด ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ระบบประปา ระบบไฟฟ้าให้ความสว่างในแต่ละพื้นที่ให้ใช้งานได้ดี ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ- ตัดหญ้า และกวาดคลอง 13 ซ้ายฝั่งสูง - ตรวจเช็คท่อประปา หาจุดอุดตันพื้นที่ ม.2 บริเวณหลังวิทยาลัยการอาชีพ เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซม- เก็บขยะเส้นหลักโพธิ์พยาท่าเรือ ซอยกำนันชิด 7-11 วัดกลาง ตลาดนัด หมู่ย้านน้าปัญญา ปั้มป.ต.ท. ร้านCJ โรงเรียนวัดสุวรรณ...#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง#bankhwang#กระทรวงมหาดไทย#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น#องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง#อำเภอมหาราช#น้ำท่วม#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา#ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #อยุธยา ... See MoreSee Less
View on Facebook
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์- จากปากซอย 9 ถึงสุดซอยหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขวาง- จากปากซอย 4 ถึงสุดซอยหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขวาง# องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ... See MoreSee Less
View on Facebook
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยวิทยาลัยการอาชีพมหาราชร่วมกับธนาคารออมสินมหราช#วิทยาลัยการอาชีพมหาราช #ธนาคารออมสินมหาราช#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ... See MoreSee Less
View on Facebook
14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ตามประกาศ #สงกรานต์2566 นางสงกรานต์ทรงนามว่า "กิมิทาเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงสา (ควาย) เป็นพาหนะภาพจาก : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม วธ. ... See MoreSee Less
View on Facebook

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

27 ก.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More