ช่องทางการติดต่อ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

โทรศัพท์ 0-3576-8123 โทรสาร 0-3576-8123

bankwang473@gmail.com

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน